Dark Mode ทำไมถึงสำคัญ

Dark Mode เป็นสิ่งที่ควรมีมานานแล้ว และเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุด ตั้งแต่ที่โลกนี้มีอุปกรณ์ IT ทำไมเพิ่งมาคิดได้เฮอะ ในบทความนี้เราจะมาแชร์เหตุผลที่ว่า ทำไม Dark Mode ถึงสำคัญครับ

ความรู้สึกของคนเล่นเกม Console มาเล่นเกมส์ PC

เวลาเราพูดถึงเกมคอนโซล ส่วนใหญ่เกมเมอร์คนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไร เพราะการเข้าถึงเกมคอนโซลต้องมีเงินระดับนึง ส่วนใหญ่เกมเมอร์ในไทยจะเล่นใน PC หรือไม่ก็มือถือ ซึ่งเครื่องเล่นเกม Console เอาไว้เล่นเกม exclusive ในขณะเดียวกัน สำหรับคนที่เล่นเกมคอนโซลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างผม เวลามาเล่นเกมใน PC ผมจะเล่นเฉพาะเกม exclusive อย่างเดียว ใช่ครับ ผมเล่นเกมใน PC game exclusive เท่านั้น