เราจะทำตัวตนใน Social network อย่างไรให้ดูดี

เพราะยุคนี้ การมี Social Network กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว และเป็นสิ่งที่วัดความดูดีหรือตัวตนของเรา เพื่อให้คนอื่นพิจารณา และยอมรับเพื่อเข้าสู่สังคมอื่น ๆ ที่คนอื่นวางเอาไว้ ไม่ว่าจะการงาน หรือการร่วมกิจกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ส่วนหนึ่งเพราะความดูดีใน Social Network ที่เราพยายามอัพเดทมันทุกวัน แล้วเราจะทำอย่างไร มาหาคำตอบใน Podcast ตอนนี้เลยครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.