เราจะอยู่ในกรุงเทพอย่างไร

ผมเชื่อว่า กรุงเทพมหานครคือเมืองที่หลาย ๆ คนแสวงหาโอกาส เงินทาง รายได้ ความฝัน ความหวัง และความสำเร็จ ทุก ๆ คนมุ่งหน้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อความหมายของชีวิต กรุงเทพเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเมืองที่คล้ายคลึงกับประเทศหนึ่งประเทศ จะเรียกว่าเป็นกรุงเทพเลยก็ได้

แต่สิ่งที่พบเจอในกรุงเทพ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลาย ๆ คนคาดหวัง เราจะอยู่รอดจากเมืองนี้อย่างไร Podcast นี้มาฟังกันครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.