วิบากกรรม คน Generation Y

เพราะตอนนี้ คน Generation Y เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นพ่อคนแม่คนได้แล้ว บางคนโชคดี ได้ Connection ดี ๆ จนตัวเองประสบความสำเร็จ แต่บางคนกลับยังไปไม่ถึงไหน มันเกิดอะไรขึ้นกับคน Generation Y?

Podcast นี้มีคำตอบครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.