The truth of love | เพราะความรักไม่จำเป็นต้องปิดบัง

Fan fiction with side story for ending perfectly. Written by Campzzz

This is special article for Dao & Koi (Fon ╳ Belle) fans who support my blog with Dao & Koi’s contents a lot. Thank you for watching and reading my article with Dao & Koi contents.

บทความนี้เป็นบทความพิเศษเพื่อแฟนๆที่ติดตามดาวกับก้อย (Fon ╳ Belle) และอ่านบทความของเราเกี่ยวกับดาวก้อย (ซึ่งมีน้อยมาก 5555) ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ดูและอ่านบทความเกี่ยวกับดาวและก้อยของเราครับ

I am among of many women in the different society in Bangkok. Not only in real life, cyber world is too. Now love can evolve to love with same sex that I can’t reach to them. There are many telling in social network about “I choose to love with same sex because it’s magic and make my life better without living lonely.” Luckily about in Thailand or countries with liberal attitude agree about love with same sex. If they want to tell about them with dignity, they calls them as LBGT.
เราอยู่ในท่ามกลางผู้หญิงหลากหลายในสังคมที่แตกต่างในกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่แค่ในโลกความจริงเท่านั้น ในโลกไซเบอร์ก็ด้วย เดี๋ยวนี้ ความรักสามารถวิวัฒนาการที่จะรักเพศเดียวกันแบบลึกซึ้ง ซึ่งผมคงเข้าไม่ถึง มีการบอกกล่าวมากมายในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ “ฉันเลือกที่จะรักกับคนเพศเดียวกันเพราะมันเป็นเวทมนตร์ตราตรึงใจและทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นมากกว่าอยู่เพียงลำพัง” โชคดีที่ในประเทศไทยและหลายๆประเทศที่มีทัศนคติด้านอิสรภาพค่อนข้างสูงต่างยอมรับเกี่ยวกับความรักกับเพศเดียวกัน ถ้าพวกเขาอยากจะบอกด้วยเกียรติ พวกเค้าจะเรียกกลุ่มตัวเองว่า “LBGT”

But… Although in society agree about LBGT, many people don’t know behind the scene of life from LBGT that is really freak and have many obstacle to live in their life. Dad and mom who have LBGT son or daughter aren’t understood LBGT much. That situation is revealed from Dao & Koi’s story since HMSS2.
แต่… ถึงแม้ว่าสังคมเห็นด้วยเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ แต่หลายๆคนยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตความรักของกลุ่มรักร่วมเพศมากพอ พ่อแม่ที่มีลูกเป็นกลุ่มรักร่วมเพศไม่เข้าใจในตัวลูก สถานการณ์นี้พบเห็นได้ในเนื้อเรื่องดาวและก้อยตั้งแต่ฮอร์โมนซีซี่น 2

Finally, nothing can’t defeat the precious relationship with being fulfilled of love power. Love is the greatest power that can defeat negative feeling. Many obstacles that attack or threaten relentlessly such as society, parents who doesn’t recognize this LBGT love, last generation mind, are defeated!!!
สุดท้ายแล้ว ไม่มีอะไรที่เอาชนะความสัมพันธ์อันล้ำค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เอาชนะความรู้สึกในแง่ลบได้ แม้แต่อุปสรรคหลายๆอย่างที่ถาโถมและข่มขู่อย่างไม่หยุดยั้งอย่างสังคม, ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจความรักของกลุ่มรักร่วมเพศ, ความคิดจากผู้คนรุ่นที่แล้วก็ยังพ่ายแพ้อย่างราบคาบ

As Dao ever said to Koi…
อย่างที่ดาวเคยพูดกับก้อยว่า…

“Although another one don’t believe our love, that isn’t bad as we don’t believe ourselves.”

“ถึงคนอื่นจะไม่เชื่อในความรักของเรา ก็ไม่แย่เท่าเราไม่เชื่อกันเองนะ”

70

Finally, the love door from the heaven opens to the way of love to Dao & Koi. This is the prize of the winner who can survive from many obstacle when they had been going to love together.
สุดท้ายแล้ว ประตูแห่งความรักจากสวรรค์เปิดทางแห่งความรักให้ดาวและก้อย นี่อาจจะเป็นรางวัลของผู้ชนะที่รอดจากอุปสรรคมากมายในช่วงที่อินเลิฟไปด้วยกัน

Big obstacles were faded away. Although they will be against another problem or obstacles, but it will be little. Severe obstacles Dao and Koi ever passed!
อุปสรรคอันใหญ่หลวงได้ผ่านพ้นไป แม้ว่าดาวและก้อยอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคมากมายในอนาคต แต่มันคงเป็นแค่อะไรที่เล็กน้อย เพราะอุปสรรคอันร้ายแรงที่ทั้งคู่เจอมา พวกนางเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้น!


Side story

(This side story I created myself, not official side story for describing “The truth of love from Dao and Koi” better. I’m not good at writing with review style but I’m good at writing with conveying style.)
(เนื้อเรื่อง Side story อันนี้เราสร้างเอง ไม่ใช่ Side story อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบาย “ความรักที่แท้จริงจากดาวและก้อย” ให้กระจ่างกว่าเดิม เราไม่ค่อยเก่งเขียนแนวๆรีวิว แต่เราเก่งในเรื่องการเขียนสไตล์เล่าให้เห็นเป็นภาพ)

2 days after the greatest surprise from Sun to Jane that See Scape rock band played music with Nadao Bangkok March Band. Today is the last orientation day that student from grade 12 graduate together. Many students grade 12 write text of feeling with marker pen to their student uniform. It’s very tickled! And they get the red heart shaped paper to write feeling to someone. (as same as last episode of Hormones Season 2). Somebody writes with teasing to someone. Somebody confess love feeling to their love. This activity makes everyone feels appreciated together.
2 เดือนหลังจากการเซอร์ไพรส์สุดเลิศของซันและเจนที่วงซีเสคป, วงร็อคประจำโรงเรียนเล่นเพลงกับวงโยธวาทิต วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศซึ่งเด็กนักเรียน ม.6 ได้สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน นักเรียน ม.6 หลายๆคนเขียนประโยคต่างๆจากความรู้สึกที่มีให้ด้วยปากกามาร์กเกอร์ลงในเสื้อนักเรียนของแต่ละคน มันเป็นอะไรที่จักจี้มาก และนักเรียนแต่ละคนจะได้กระดาษรูปหัวใจสีแดงเพื่อเขียนความรู้สึกเพื่อใครบางคน (เหมือนกับตอนสุดท้ายของฮอร์โมนซีซี่นสอง) บางคนเขียนเพื่อหยอกล้อกับคนบางคนที่เค้ารัก บางคนสารภาพรัก กิจกรรมนี้ทำให้ทุกๆคนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

Toey
Every year have this activity. ทุกๆปีจะมีกิจกรรมแบบนี้

“Hey Koi!!!” Dao says. “Don’t heavy writing. It’s very ticked!!! Please take care my body too.” Because Koi is writing her feeling to Dao’s student uniform. Now both are staying in front of classroom grade 12 room 1.
“เฮ้ ก้อย!!!” ดาวพูด “ไม่ต้องเขียนแรงๆนะ มันจักจี้ เป็นห่วงตัวเราด้วยเถอะแก” เพราะตอนนี้ก้อยกำลังเขียนความรู้สึกของเธอใส่ในชุดนักเรียนของดาว ตอนนี้ทั้งคู่กำลังอยู่หน้าห้องเรียน ม.6/1

41
Koi is writing some texts to Dao’s student uniform. (This picture is come from Hormones The Series Season 2)

“Dao” Koi asked to Dao. “Do you know where is Elle?”
“ดาว” ก้อยถามดาว “รู้ไหมว่าแอลอยู่ไหน”

“Elle? Um…. Looks like she will meet boyfriend. Do you remember that Oppa looked guy at ECONCEPT academy? He learned at Nadao Bangkok College too. But he is at room 5 from grade 12.” Dao describes about that Oppa guy to Koi.
“แอล? อึม… ดูเหมือนว่านางไปหาแฟนนางอ่ะแก จำได้ไหมที่ผู้ชายโอปป้าอะไรนั่นที่ ECONCEPT อ่ะ เค้าเรียนอยู่ที่นาดาวด้วยนะ แต่เค้าอยู่ ม.6/5 อ่ะแก” ดาวอธิบายเกี่ยวกับผู้ชายโอปป้าให้ก้อยฟัง

6-number-close

“Huh?” Koi interjects to Dao. “Really? Why do you know? Why Elle never tell about this to us?”
“หา?” ก้อยอุทาน “จริงเหรอแก ทำไมแกรู้ ทำไมแอลไม่เคยบอกเรื่องนี้กับพวกเราเลย”

“Hey!!! That’s private moments. Nobody tell it if that time isn’t suitable. Now Elle isn’t single as earlier time. Why don’t we congratulates to Elle?”
“เฮ้!!! เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะแก ไม่มีใครอยากจะพูดถ้ามันยังไม่ถึงเวลาอันควร ตอนนี้แอลไม่ได้โสดเหมือนเมื่อก่อน ทำไมเราไม่ยินดีไปกับแอลล่ะแก”

“I think so.” Koi says. “Dao… Please stable!!! I haven’t finished to write my feeling to you!”
“เราก็คิดแบบนั้นนะ” ก้อยพูด “ดาว…อยู่นิ่งๆสิ!!! เรายังเขียนความรู้สึกถึงแกไม่เสร็จเลย”

“Yeah Koi.” Dao says and make her body to be stable for letting Koi writes Dao’s uniform with marker pen. “So… finally, which universities do you learn? Is it far away from your home? If it is far away from you, I will stay with you with same dormitory.”
“ค่า…. ก้อย” ดาวพูดและบังคับตัวเธอให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้ก้อยเขียนชุดนักเรียนของดาว “แล้ว…ตกลงจะเรียนที่ไหนเหรอ ที่ที่จะเรียนมันไกลจากบ้านมากไหม ถ้ามันไกลจากบ้านจริงๆ เดี๋ยวเราอยู่กับแกที่หอนะ”

“Um… Looks like my university I am deciding isn’t far away from my home much. Actually I miss my dad too. I miss him very much.”
“อืม… ดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัยที่เราเลือกไม่ได้ไกลจากบ้านมากนะ จริงๆแล้วเราก็คิดถึงพ่อด้วย เราคิดถึงพ่อมากๆ”

“I think so.” Dao says. “Because I see your dad and you are closed very much. I want to eat meal from your dad too! It’s really delicious!!!”
“เราก็คิดเหมือนกัน” ดาวพูด “เพราะฉันเห็นพ่อแกและแกอยู่ใกล้ชิดและสนิทมากๆ ฉันอยากจะกินอาหารที่พ่อแกทำด้วย มันอร่อยมาก!!!”

“Really?” Koi asks to Dao. “What meal do you love?”
“จริงเหรอ?” ก้อยถามดาว “แล้วมื้ออาหารไหนที่ชอบล่ะ”

“Every meals!” Dao answers. “Your dad is awesome!!!”
“ทุกอย่างเลย” ดาวตอบ “พ่อแกเจ๋งมาก”

“Thank you.” Koi says.
“ขอบใจนะ” ก้อยพูด

“But… What are you writing to me?”
“แต่… แกเขียนอะไรเกี่ยวกับช้านเหรอ”

“I can’t tell you.” Koi answers. “You take off the cloth and you know.”
“ไม่บอกหรอก” ก้อยตอบ “แกถอดเสื้อ แกจะรู้เอง”

“OK.” Dao says.
“โอเค” ดาวพูด

Then Dao and Koi is talking a lot. Inside Dao’s heart, she will miss Nadao Bangkok College very much. Actually… She misses someone who give her future to be the writer…
แล้วดาวและก้อยพูดด้วยกันเยอะมากๆ… ในใจของดาว เธอจะคิดถึงโรงเรียนนาดาวบางกอกมากๆๆๆ จริงๆแล้ว… เธอกำลังคิดถึงใครบางคนที่ให้อนาคตของเธอซึ่งเธอกำลังจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่…

Until… The girl who wears glasses and she is really Dao & Koi ship is coming to Dao and Koi. Her name is Jet’ame, Jinrak’s Facebook page owner who upload many contents of lovely and romantic moments from girl ❤ girl.
จนกระทั้ง เด็กผู้หญิงที่ใส่แว่นและเธอคือติ่งดาวก้อยตัวยงกำลังเดินมาหาดาวและก้อย เธอชื่อเฌอแตม เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค “จิ้นรัก” ที่อัพโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความรักและโรแมนติกจากความสัมพันธ์ผู้หญิง ❤ ผู้หญิง

117781082
Jet’ame (This pic is come from Hormones The Series Season 2)

“Hello Dao. Hello Koi.” Jet’ame says hello to Dao & Koi who are writing text of feeling. She smiles with her sincere heart.
“หวัดดีค่ะพี่ดาว พี่ก้อย” เฌอแตมทักทายดาวและก้อยซึ่งทั้งสองกำลังจู๋จี๋กันอยู่ เธอทั้งสองยิ้มด้วยความจริงใจากหัวใจ

“Jet’ame!!!?” Koi asks. “Oh!!! I won’t see you at later time. Can I hug you?”
“เฌอแตม!!!?” ก้อยถาม “โอ้!!! เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว ขอกอดหน่อยสิ”

“Yeah!!!” Jet’ame answers. “I will miss you very much Dao & Koi.” Then Koi hugs Jet’ame immediately with her love feeling because all of time Jet’ame supports Dao & Koi to be in a domestic partnership together. Koi hugs Jet’ame extremely until Jet’ame’s cheek is red for shying feeling.
“ได้ค่ะ!!!” เฌอแตมตอบรับ “หนูก็คิดถึงพี่ๆมากๆเลยนะคะ” แล้วก้อยกอดเฌอแตมทันทีด้วยความรู้สึกรักเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเฌอแตมสนับสนุนดาวและก้อยเพื่อคบหาดูใจกันไปตลอด ก้อยกอดเฌอแตมอย่างแรงจนกระทั่งแก้มของเฌอแตมแดงเพราะเธอเขิน

“Hey!!! You’re cheated, Koi.” Dao teases Koi. “Let me hug Jet’ame too!!”
“เฮ้!!! นอกใจเหรอก้อย” ดาวแหย่ก้อย “ปล่อยให้ช้านกอดน้องเฌอแตมด้วยดิแก”

“Please gentle!!! I can’t breath.” Jet’ame says.
“เบาๆหน่อยค่ะพี่ หนูหายใจไม่ออก”เฌอแตมพูด

Then Koi releases Jet’ame to let Dao hugs Jet’ame again.
ก้อยปล่อยเฌอแตมเพื่อให้ดาวกอดเฌอแตมต่อ

“Jet’ame. I’m sorry about last year I ever told you to delete our pictures. Now everything can understand me. Thank you Jet’ame.” Dao says to Jet’ame and hug.
“เฌอแตม พี่ขอโทษน้องนะ เมื่อปีที่แล้ว ที่พี่เคยบอกให้ลบรูปสวีทระหว่างพี่กับพี่ก้อย ตอนนี้ทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเข้าใจเราแล้ว ขอบใจมากนะน้องเฌอแตม” ดาวพูดถึงเฌอแตมและกอด

“Hahahaha.”Jet’ame laughs. “So… Are you in a relationship?”
“ฮ่าๆๆๆๆ” เฌอแตมหัวเราะ “แล้ว… สุดท้ายตอนนี้พวกพี่ได้คบกันจริงๆหรือเปล่าคะ”

“Yeah!!!” Koi answers.
“ใช่แล้วจ้าน้อง” ก้อยตอบ

“Actually Pop, someone who ever made I’m source, interview YouTube program invite you to see him.” Jet’ame says.
“จริงๆแล้วป็อป คนที่เคยทำรายการ I’m source รายการสัมภาษณ์ใน Youtube เค้าเชิญพวกพี่ๆไปเจอพี่เค้าค่ะ” เฌอแตมพูด

“What?” Koi asks. “Pop?”
“อะไร” ก้อยถาม “พี่ป็อป?”

“Yes, Koi. He will interview you about truth of lesbian love. Now in this time I think about we should reveal about this.” Jet’ame says to Koi.
“ใช่แล้วค่ะพี่ก้อย พี่เค้าจะสัมภาษณ์พี่ๆเกี่ยวกับความจริงของความรักจากกลุ่มคนเลสเบี้ยน ในเวลานี้หนูคิดว่าน่าจะเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้นะ”

“Jet’ame.” Looks like Dao doesn’t agree about this much. But…
“เฌอแตม” ดูเหมือนว่าดาวไม่เห็นด้วยที่เธอและก้อยจะไปสัมภาษณ์อะไรบ้าๆนี่ แต่…

“Dao.” Koi says. “Don’t fear. Your mom and my dad support us.”
“ดาว” ก้อยพูด “อย่ากลัว แม่แกและพ่อฉันสนับสนุนแล้วนะ”

Because Dao’s mom and Koi’s dad allow Dao and Koi to be in a relationship. Actually Dao’s mom and Koi’s dad can compare to the final boss of the relationship. When they allow, so nothing to worry.
เพราะแม่ของดาวและพ่อของก้อยเปิดโอกาสให้ดาวและก้อยคบหาดูใจกัน จริงๆแล้วแม่ของดาวและพ่อของก้อยสามารถเป็นบอสสุดท้ายได้เลย เมื่อทั้งสองอนุญาต ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องกังวล

Koi smiles, touch Dao’s hand and shakes her head vertically. Then she says “Let’s go.”
ก้อยยิ้มและสัมผัสผ่ามืออันนุ่มๆของดาว และพยักหน้าเพื่อที่จะบอกว่า “อืม” แล้วเธอพูดว่า “ไปกันเถอะ”

“Yeah.” Dao says.
“จ้าแก” ดาวพูด

Then Jet’ame brings Dao and Koi to Pop who already graduated at Nadao Bangkok College at some place.
เฌอแตมพาดาวและก้อยไปหาป็อปซึ่งตอนนี้เค้าเรียนจบจากโรงเรียนนาดาวแล้ว

“Where are you going, Jet’ame?” Dao asks to Jet’ame.
“จะไปที่ไหนเหรอ เฌอแตม” ดาวถามเฌอแตม

“Um… secret room.” Jet’ame answers.
“อืม… ห้องลับ” เฌอแตมตอบ

What!!!? / อะไรเหรอ!!!?

“Hey!!!”
“เฮ้!!”

Finally Pop says hi to Dao and Koi.
สุดท้ายป็อปทักทายกับดาวและก้อย

“Long time no see Dao and Koi.” Pop greets to Dao and Koi. “I ever follow Facebook Page “Jinrak” from Jet’ame and looks like Dao and Koi’s sweet moment was really cute until I want to know the secret of the love from the lesbian. Someone doesn’t know the secret of love from lesbian and this interesting is really revealed. Can I know your story?”
“ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ดาวก้อย” ป็อปทักทายดาวก้อย “พี่เคยติดตามเพสเฟสบุ๊ค “จิ้นรัก” ของน้องเฌอแตมด้วย และดูเหมือนว่าโมเมนต์หวานๆของน้องดาวกับน้องก้อยค่อนข้างน่ารักจนพี่อยากจะรู้ความลับของความรักจากคู่รักที่เป็นเลสเบี้ยนน่ะ บางคนยังไม่รู้ความลับของความรักจากคู่รักเลสเบี้ยน และความน่าสนใจอันเนี้ยะมันน่าจะเปิดเผยนะ น้องพอจะให้พี่รู้เรื่องราวรักๆของน้องๆได้ไหม”

Dao and Koi think together. Finally they say. “Yeah.”
ดาวและก้อยคิดร่วมกัน สุดท้ายทั้งสองพูดว่า “ได้ค่ะ”

“OK. Let’s go to this room.”
“โอเค เข้าห้องนี้กันเลย”

Then Pop brings Dao, Koi and Jet’ame to talk together at journal group room. That room is decorated to be suitable for recording Pop’s video clip.
ป็อปพาดาว, ก้อยและเฌอแตมไปห้องชมรมวารสาร ห้องนั้นถูกตกแต่งให้เหมะสมกับการถ่ายทำ

“Pop.” Dao asks. “How about Kwan? Will she go to Nadao Bangkok College?”
“พี่ป็อปคะ” ดาวถามพี่ป็อป “พี่ขวัญเป็นไงบ้าง พี่จะมาที่โรงเรียนไหมคะ”

“Do you miss her?” Pop asks Dao back.
“คิดถึงพี่เค้าเหรอ” ป๊อปถามดาวกลับ

“Yes. I want to say with her. I have something that I forget to say.”
“ค่ะ คือหนูอยากจะพูดกับพี่ค่ะ หนูมีบางอย่างที่ตอนนั้นหนูลืมพูดค่ะ”

“Do you know Kwan?” Pop asks to Dao.
“รู้จักพี่ขวัญด้วยเหรอน้อง” ป็อปถามดาว

“Yes.” Dao answers. “2 years ago, Orr, English teacher told Kwan to take care me.”
“ใช่” ดาวตอบ “สองปีที่แล้ว ครูอ้อเคยบอกพี่ขวัญให้ดูแลหนูด้วยค่ะ”

“Oh!! OK.” Pop knows what Dao is wanting. “But… Sit down at that seat please. Are you ready to start my program?
“โอ้ว!! โอเค” ป็อปรู้ว่าดาวกำลังต้องการอะไร “แต่… นั่งลงที่นั่งตรงนี้เลย พร้อมรึยังที่จะเข้าในรายการ”

“Yeah!!” Dao & Koi says.
“พร้อมแล้วค่ะ” ดาวและก้อยพูด

“Wait!! Pop.” Koi suspects about Pop. “Who is your staff? No one? You do it yourself?” Because this program should have staff to help Pop together. But… Pop is doing with solo!
“เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ป๊อป” ก้อยสงใสในตัวพี่ป็อป “พี่มีทีมงานไหมคะ ไม่มีเหรอ… หรือว่าพี่ทำเองคนเดียวเลย” เพราะรายการพวกนี้นี่ ควรมีทีมงานคอยช่วยป็อปไปด้วยกัน แต่…ป็อปทำคนเดียวเนี่ยนะ!

“Yeah!! Do it myself is simpler than do with many people.” Pop describes. “I love this job very much. This is my identity.”
“ใช่แล้วจ้า!! พี่ทำคนเดียว มันง่ายกว่าทำหลายๆคนนะน้อง” ป็อปอธิบาย “พี่ชอบงานนี้มาก มันเป็นตัวตนของพี่”

“Hahaha.” Koi laughs.
“ฮ่าๆๆๆ” ก้อยหัวเราะ

Then Pop install his lovely iPhone to the tripod he prepared. He set his iPhone to record his video clip. Then he sits at his seat between Dao and Koi for starting his video clip!
แล้วป็อปติดตั้งไอโฟนของเค้าที่ขาตั้งกล้องที่เค้าเตรียมเอาไว้ เขาตั้งไอโฟนเพื่อถ่ายวีดีโอ แล้วเขานั่งระหว่างดาวและก้อยเพื่อเริ่มถ่ายวีดีโอคลิป

“Ladies and gentlemen. Welcome to I am source season 3!!!” Pop opens his video clip. “Today I interest about romantic moments and lovely stories from lesbian couple. Rarely lesbian couple will be happened in our society and many people can’t know the truth of love from lesbian. Someone see about this negatively, but don’t think about this if you don’t know anything. Looks like I’m lucky to meet Dao and Koi, one of the hottest couple from Jinrak, Facebook fanpage that contains contents of sweet moments from girl ❤ girl and congratulate to both for graduating from Nadao Bangkok to continue learning at university!!!”
“สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย ยินดีต้อนรับสู่ไอแอมซอร์สซีซี่น 3!!!” ป็อปเปิดฉากวีดีโอคลิปของเขา “วันนี้ผมสนใจเกี่ยวกับโมเมนต์โรแมนติกและเรื่องราวความรักของคู่รักเลสเบี้ยน มันยากมากที่คู่รักเลสเบี้ยนจะพบเจออย่างเปิดเผยในสังคมและผู้คนไม่ได้ทราบความจริงในเรื่องความรักของเลสเบี้ยน บางคนรู้ และมองในแง่ลบ แต่ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคุณไม่รู้อะไร ดูเหมือนเราโชคดีที่ได้เจอดาวและก้อย หนึ่งในคู่รักที่ฮอตที่สุดในเพจจิ้นรัก เฟสในเฟสบุ๊คที่มีเนื้อหาโมเมนต์สวีทจากคู่รักหญิง ❤ หญิง และยินดีสำหรับทั้งสองคนที่เรียนจบโรงเรียนนาดาวบางกอกเรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย!”

Then Dao, Koi and Pop clap their hands together.
แล้วดาว, ก้อยและป๊อปปรบมือไปด้วยกัน

“OK. So… I want to know about first moments of love from you.” Pop asks to Dao and Koi.
“โอเค…พี่อยากรู้ช่วงเวลารักแรกของน้องๆครับ” ป็อปถามถึงดาวและก้อย

“Um… How to start?” Koi says. “OK! Our love I didn’t know how to start, but looked like my feeling of me and Dao were suitable and known together without making artifact moments.”
“อืม… จะเริ่มยังไงดีล่ะ?” ก้อยถาม “โอเค! ความรักของพวกเรา เราก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มได้อย่างไร แต่ดูเหมืนว่าความรู้สึกระหว่างเราและดาวมันเข้ากันได้ดีและเรารับรู้ไปด้วยกันโดยไม่ช่วงเวลาแห่งความหลอกลวง”

“Hey!!!! I know!!!” Dao says. “Koi. Do you remember about 2 years ago when our learned at grade 10, you loved to read my romantic poem a lot!!! And… you addicts moments of love with same sex, such as male ❤ male or…”
“เฮ้ย!!! เรารู้” ดาวพูด “ก้อย แกรู้ไหมเมื่อสองปีที่แล้ว ตอนที่เรา ม.4 ด้วยกัน แกชอบอ่านฟิคชั่นรักๆอยู่เลย!!! และ…แกเสพโมเมนต์แห่งความรักกับเพศเดียวกัน ไม่ว่าชาย ❤ ชาย หรือ…”

What the hell about you, Dao?
อะไรของแกเนี่ย ดาว?

“Enough Dao.” Koi teases Dao. “You’re too. You let me in love with cute moments with same sex via your romantic poem. You was very high imagination that can make people with same sex to love together. But…”
“พอได้แล้วดาว” ก้อยแหย่ดาว “แกก็ด้วยเหมือนกัน แกปล่อยให้ช้านอินเลิฟโมเมนต์น่ารักๆกับเพศเดียวกันผ่านทางฟิคที่แกแต่ง แกนี่จินตนาการล้ำเลิศเนอะที่สามารถทำให้คนทั้งสองคนที่เป็นเพศเดียวกันได้รักไปด้วยกัน แต่…”

“Hahaha.” Dao says and she returns to Pop’s topic. “Actually my first love was happened at “ANGRIZ” English tutor school. That time I interested male very much and I brings my love interest to be a passion of creating the masterpiece of romantic poem. But…”
“ฮ่าๆๆๆ” ดาวหัวเราะแระเธอย้อนกลับมาหัวข้อที่ป็อปพูดเอาไว้ “จริงๆแล้วรักแรกของหนูเกิดขึ้นในโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ “ANGRIZ” เวลานั้นหนูสนใจผู้ชายมากๆและหนูพาคนที่หนูรักมาสร้างสรรค์ผลงานฟิคสุดโรแมนติก แต่…”

11
This is my first love ❤ นี่ไงคะ รักแรกของหนู ❤

Looks like Dao’s flashbacks about her and Din haunt her mind again until Dao’s face feels bad! She stops to say and feel bad very much. Pop frightens too.
ดูเหมือนว่าภาพความทรงจำของดาวเกี่ยวกับดินมันหลอกหลอนในจิตใจของเธออีกครั้งจนกระทั่งใบหน้าของดาวรู้สึกไม่ค่อยดี เธอหยุดพูดและรู้สึกแย่มากๆ จนกระทั่งป็อปรู้สึกได้

Oh no!!! I make this program and let guest to be sad like this?
โอ้ว ไม่นะ!!! เราสร้างรายการนี้แล้วให้แขารับเชิญรู้สึกเสียใจแบบนี้เหรอ?

But Koi talks about… “Dao was heartbroken because that was her first love that is innocent and fulfilled with her passions without the truth of love. I remember about after that day she cries to me a lot… I took care her for a mouth to heal her mind. Until Dao’s mind was revived. After that… my moments with Dao and me was closer, closer and more closer. Until… I loved her.”
แต่ก้อยพูดว่า… “ดาวอกหักเพราะนั่นเป็นรักแรกของเธอค่ะ รักแรกของดาวค่อนข้างบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาโดยไม่สนใจความจริงขอความรัก หนูจำได้ว่าหลังจากวันนั้นดาวร้องห่มร้องไห้…หนูก็ปลอบโยนดาวแบบนี้ประมาณเดือนกว่าได้ จนกระทั่งจิตใจของดาวฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิม หลังจากนั้น… ช่วงเวลาที่อยู่กับดาว รู้สึกสนิทมากขึ้น มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกรักนางค่ะ”

Koi lies about bad moments of Dao with Din and she concludes the moments that make her and Dao was closer. Then Koi smiles to Dao for helping Dao. Dao shakes her head vertical once and smiles.
ก้อยโกหกเกี่ยวกับช่วงเวลาของดาวกับดินและเธอเพิ่มเรื่องราวระหว่างเธอกับดาวที่สนิทกัน แล้วก้อยยิ้มให้ดาวเพื่อช่วยเหลือดาว ดาวพยักหน้าตอบรับและยิ้มกลับ

“Wow!!!” Pop feels appreciated about Dao and Koi’s love story. Finally he knows reason that Dao and Koi loved together because Koi helped Dao from the sadness from the disappointment of love.
“ว้าว!!!” ป็อปรู้สึกซาบซึ้งใจเกี่ยวกับเรื่องราวรักๆของดาวและก้อย สุดท้ายแล้วเขารู้เหตุผลที่ดาวและก้อยรักกันตลอดไปเพราะก้อยช่วยดาวจากความรู้สึกเสียใจจากการผิดหวังเรื่องความรัก

“So you may say love is simple.” Pop says to Dao and Koi.
“จะพูดว่ารักมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ” ป็อปถามดาวและก้อย

“I think so.” Dao who was sad now she talks and agree. “Love is simple, but society make it to be complex. Do you know about after I and Koi were closed together more, more and more until we thought us more than friend, that time was the start point to be against the obstacle. That’s really big obstacle.”
“คิดอย่างนี้นะคะพี่” ดาวที่กำลังเสียใจอยู่พูดและยอมรับ “รักมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ แต่สังคมสร้างความรักให้มันซับซ้อน พี่รู้ไหมคะหลังจากที่หนูและก้อยอยู่ใกล้ชิดกันมาก มากพอจนกระทั่งพวกหนูคิดมากกว่าเพื่อน เวลานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค มันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มาก”

“Pop. Do you know when I and Dao was in a relationship together, I endured a lot. Society didn’t agree about our relationship. Although someone supported me from our relationship, but someone teased us about our relationship that was only in a fairy tale and impossible to be happened in real life. We didn’t care society much as same as our parents who didn’t agree. Our parents used long time to agree my relationship. We ever were in a relationship stealthy and that was really nightmare. It was uneasy… suffered…fear… fear about Dao’s saying. Dao ever teased me about our relationship was kidding. Because I’m real lesbian, but Dao isn’t.”
“พี่ป็อปคะ พี่รู้ไหมว่าเมื่อตอนที่หนูและดาวคบกันเป็นแฟน หนูต้องทนมาก สังคมที่หนูอยู่ไม่ได้เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของพวกหนูเลย แต่มีบางคนหยอกล้อความสัมพันธ์ของพวกหนูว่ามันเป็นได้แค่ในเทพนิยายและมันไม่มีทางเป็นไปได้ในโลกแห่งความจริง พวกหนูไม่ได้แคร์สังคมมากเท่าครอบครัวของพวกหนูซึ่งพวกเค้าก็ไม่เห็นด้วย พ่อแม่ของพวกหนูใช้เวลานานมากที่จะยอมรับความสัมพันธ์ของพวกหนู พวกหนูเคยคบกันแบบลับๆและมันเป็นฝันร้าย มันอึดอัด… ทรมาน….กลัว กลัวคำพูดของดาว ดาวเคยหยกล้อหนูว่าความสัมพันธ์ของพวกหนูเป็นเรื่องล้อเล่น เพราะหนูเป็นเลสเบี้ยนจริงๆ แต่ดาวไม่ใช่ค่ะ”

“Huh? Was it more terrible?” Pop asks to Koi.
“หา? มันเลวร้ายขนาดนี้เลยเหรอ” ป็อปถามก้อย

“Really terrible. I and Dao suffered a lot. The most hurt moments was Dew spread many copies from my Polaroid photos I took with Dao and Dao didn’t agree about she wasn’t lesbian. She argued to Dew violently. Finally I and Dao separated away and I decided to be usual girl who love men. I ever had 2 boys who were in a relationship. First was Nutt, but Nutt’s behavior wasn’t good much. His latest moments I ever heard about he tried to flirt gorgeous Drum Major, but she denied him and he spread bad rumor about that gorgeous Drum Major used drugs. Finally that gorgeous Drun Major struck her Drum Major mace to Nutt’s knee.
“เลวร้ายมากค่ะพี่ หนูและดาวทนทุกข์ทรมานมาก ช่วงเวลาที่เจ็บลึกสุดๆคือดิวขโมยรูปถ่ายโพลารอยด์ของหนูที่ให้ดาวแล้วโปรยกระดาษที่ถ่ายเอกสารรูปโพลารอยด์ไปทั่วตึก และตอนนั้นดาวไม่ยอมรับกับดิวว่าดาวไม่ใช่เลสเบี้ยน เธอต่อร้อต่อเถียงกับดิวอย่างรุนแรง สุดท้ายหนูและดาวแยกออกจากกันและหนูตกลงที่จะรักผู้ชาย หนูเคยคบกับผู้ชายอยู่สองคน คนแรกคือนัท แต่นิสัยของนัทไม่ได้ดีมาก ที่หนูรู้มาล่าสุด เค้าลองจีบดรัมเมเยอร์รุ่นน้องสุดสวย แต่เธอปฏิเสธเค้าและเค้าปล่อยข่าวลือว่าดรัมเมเยอร์สุดสวยเล่นยา สุดท้ายดรัมเมเยอร์รุ่นน้องสุดสวยคนนั้นก็เอาไม้คทาหวดไปที่เขานัท

020
Kiss 💋
51
แกคือคนที่เรารักที่สุดในชีวิตของเรา แฟนของเรา ดาว ❤️
52
WTF? อะไรวะเนี่ย!!!?
53
Huh!!!? My Polaroid photo!!! Why is it seized? หา!!!? รูปถ่าย ใครขโมยเนี่ย
54
Dew!!!? Did you do this? Die now bitch! ดิว นี่มึงทำใช่ป่ะ มึงไปตายเลยไปอีห่าราก!!
65
Nutt, Koi’s ex-boyfriend นัท แฟนเก่าของก้อย

59-Jane-striker-1

60-Jane-striker-3
That gorgeous drum major struck her Drum major mace to Nutt’s knee. นั่นไงคะ รุ่นน้องดรัมเมเยอร์คนสวยหวดคทาไปที่เข่านัทเลยค่ะ

Second was Net, the runner. He was very good guy and I decided to be a relationship with him. But… I felt uneasy. I couldn’t describe as a word. I…. I tried to kiss him, but… Looked like I was weird. But I kept to be in a relationship with him more.
คนที่สองเค้าชื่อเน็ท เป็นนักวิ่ง เป็นผู้ชายที่ดีมากๆและหนูตัดสินใจคบหาดูใจเค้า แต่รู้สึกอึดอัด หนูไม่รู้จะอธิบายยังไง หนูลองจีบเค้า แต่…ดูเหมือนว่าหนูรู้สึกแปลก แต่หนูก็ยังคบกับเค้าต่อไป

80
I tried to kiss him, but I felt weird. หนูพยายามจะจูบเค้า แต่หนูรู้สึกแปลกๆ

Finally I decided to do right thing. Someday Dao said about I could be in a relationship with Dao again because all of time the greatest obstacle from Dao was her mom who was really strict. She took care Dao a lot until she was controlled and lacked of freedom. Dao feared about if Dao was lesbian, Dao’s life will be trouble. Until Dao’s mom read “Hook the little finger”, new novel that Dao wrote for the feeling when she was staying with me since last year.”
จนกระทั่งหนูตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้อง บางวันดาวพูดว่าหนูสามารถกลับมาคบกับดาวได้อีกครั้งเพราะทุกเวลาที่พวกหนูคบกัน อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดจากดาวคือแม่ของเธอค่อนข้างเข้มงวดกับดาวมาก เธอดูแลดาวมากเกินไปจนดาวถูกควบคุมและขาดความอิสระ ดาวกลัวว่าถ้าดาวเป็นเลสเบี้ยน ชีวิตของดาวจะเลวร้าย จนกระทั่งแม่ของดาวอ่าน “เกี่ยวก้อย” นิยายเล่มใหม่ที่ดาวเขียนจากความรู้สึกเมื่อเธอกำลังอยู่กับหนูเมื่อปีที่แล้ว”

90
Dao’s mom read “Hook the little finger” แม่ของดาวอ่าน “เกี่ยวก้อย”

“Wow!!!” Pop says. “Incredible!!! So… what’s next? Dao?”
“ว้าว!!!” ป็อปพูด “เยี่ยมมาก แล้ว…มีอะไรอีกไหม ดาว”

“Me?” Dao asks.
“หนูเหรอคะ” ดาวถาม

“Hey!!! Don’t be only the listener!!” Pop says to Dao who is paying attention to listen only.
“เฮ้!!! อย่าเป็นแค่ผู้ฟังสิ” ป็อปพูดกับดาวที่ตอนนี้เธอตั้งใจฟังเท่านั้น

“Hahahaha.” Dao laughs. “After that… Although my request was wrong for someone because I seized Koi from Net. That time Koi was in a relationship with Net. Perhaps I felt guilty that let Net was heartbroken. I knew about Net loved Koi very much, and me?”
“ฮ่าๆๆๆๆ” ดาวหัวเราะ “หลังจากนั้น แม้ว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่ผิด เพราะหนูแย่งก้อยจากเน็ท ในเวลานั้นก้อยกำลังคบอยู่กับเน็ทอยู่ บางที หนูก็รู้สึกผิดที่ปล่อยให้เน็ทต้องอกหัก หนูรู้ว่าเน็ทรักก้อยมากๆ แล้วหนูล่ะ?”

96
I’m sorry Net. Koi is mine. ขอโทษนะเน็ท ก้อยเป็นของเรา

What the f***?
อะไรเนี่ย!!!?

“That means… you was bad girl!!!” Pop says to Dao. First time Pop heard about that, Pop felt frightened. What!!!? Did Dao ever seize lover from another people!!!? “Didn’t you?”
“หมายความว่า…. เธอเป็นแบดเกิร์ลล่ะสิ!!!” ป็อปพูดกับดาว ครั้งแรกป็อปได้ยินอย่างนั้น ป็อปรู้สึกกลัว อะไรเนี่ย!!!? ดาวเคยแย่งคนรักจากคนอื่นด้วยเหรอ?

“Pop.” Dao readies to says the truth to Pop (and everyone.) “I had been in a relationship with Koi for long time and when I and Koi was separated, that wasn’t broken up. We didn’t say “let’s break up” from our mouth, and Koi chose to learn experiences about having boyfriend.

Although I am bisexual, but… Finally I should choose lover who love me and know about me very well. That is… Koi.”
“พี่ป๊อปคะ” ดาวพร้อมที่จะพูดความจริงให้พี่ป็อป (และทุกๆคนได้ฟัง) “คือหนูคบกับก้อยเป็นเวลานานและเมื่อหนูกับก้อยต้องแยกห่างจากกัน มันไม่ใช่การบอกเลิก พวกหนูไม่ได้บอกว่า “แก เราเลิกกันนะ” จากปากของพวกหนู และก้อยเลือกที่จะเรียนรู้การคบกับแฟนหนุ่ม ถึงแม้ว่าหนูคบได้ทั้งสองเพศ แต่… สุดท้ายแล้วหนูควรเลือกคนรักที่เค้ารักหนูและรู้เกี่ยวกับตัวหนูมากพอ คนนั้นคือ “ก้อย”

Then Dao picks Koi’s hand and smiles to her lover with her romance. That can make the room is fulfilled with many pink roses and pink atmosphere.
แล้วดาวหยิบมือของก้อยและยิ้มให้คนรักของเธอด้วยความรัก นั่นทำให้ห้องทั้งห้องนี้เต็มไปด้วยดอกกุหลาบสีชมพูดและบรรยากาศสีชมพู

“Hey!!!” Pop interjects to Dao and Koi. “Shouldn’t you kiss together?”
“เฮ้!!!” ป็อปอุทานใส่ดาวและก้อย “ไม่จูบกันเลยรึไง”

“Or will I do now?” Koi asks back to Pop. Then Koi seizes Dao’s body and tries to Kiss immediately!
“หรือจะทำตอนนี้เลย” ก้อยถามป็อปกลับ แล้วก้อยแย่งร่างของดาวและจูบเธอทันที

“No No No!!!” Dao says. But… It’s too late. Pop frightens that moment again. Oh!!! This is the best lesbian couple he ever seen in his life?
“อย่านะ!!!” ดาวพูด แต่… มันสายไปแล้ว ป็อปตกใจกับโมเมนต์สวีทของดาวและก้อยอีกครั้ง โอ้ว!!! นี่อาจจะเป็นคู่รักเลสเบี้ยนที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เค้าเกิดมาเลยก็ได้

“So… Looks like they seize my scene extremely.” Pop says. “Cu….”
“อืม… ดูเหมือนว่าพวกเค้าแย่งซีนเราอย่างแรงเลยทีเดียว” ป็อปพูด “คั….”

“No!!!!” Dao yells to Pop who is trying to stop recording.
“อย่าค่ะ!!!!” ดาวตะโกนไปหาป็อปซึ่งตอนนี้เขากำลังจะหยุดถ่ายทำรายการ

Look like this program is so crazy and enjoyable…
ดูเหมือนว่ารายการนี้มันช่างบ้าและสนุกเหลือเกิน…

After that Pop sits in his seat and announces.
หลังจากนันป็อปนั่งที่นั่งของตัวเองและเริ่มบรรยายต่อ

“Looks like we know the stories of love from Dao and Koi. OK. I feels this is madness that many obstacles tried to destroy your relationships. The most part was “society” who didn’t agree Dao & Koi’s relationship. But… Don’t worry about LBGT is strict in Thailand because in Bangkok or large provinces, there are many provinces think about LBGT is usual as other people. But Dao and Koi. Do you know many countries at central Zone, LBGT is very strict! If police or government know about you’re LBGT, you will be dead immediately!”
“ดูเหมือนว่าพวกเรารู้เรื่องราวความรักของดาวและก้อยกันไปแล้ว พี่รู้สึกว่ามันบ้าบิ่นและมีอุปสรรคมากมายที่คิดจะทำลายความสัมพันธ์ของพวกน้อง ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ “สังคม” ที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของดาวและก้อย แต่… อย่ากังวลกับว่ากลุ่มรักร่วมเพศจะถูกกีดกันอย่างเข้มงวดในประเทศไทยเพราะในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆ มีหลายๆจังหวัดที่มองว่ากลุ่มรักร่วมเพศเป็นกลุ่มคนปกติเหมือนคนทั่วๆไป แต่น้องดาวและก้อยครับ รู้ไหมครับว่ากลุ่มประเทศตรงกลางของโลกค่อนข้างถูกกีดกันพวกรักร่วมเพศอย่างเข้มงวด ถ้าเกิดว่าตำรวจเหรือทางรัฐบาลรู้ว่าพวกน้องๆเป็นพวกรักร่วมเพศ นั่นแหละ น้องๆจะตายทันที!!”

“Why” Koi asks.
“ทำไมเหรอคะ” ก้อยถาม

“Because they are in a religion that forbids LBGT.” Pop says. “But… If I tell this a lot… Looks like you feel stressed! So… skip this to my next topic.”
“เพราะว่ากลุ่มประเทศนั้นเป็นกลุ่มที่มีศาสนาที่มองหว่ากลุ่มรักร่วมเพศเป็นสิ่งต้องห้าม” ป็อปพูด “แต่… ถ้าพี่บอกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าน้องๆจะเครียดเนอะ งั้น ข้ามเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงดีกว่า”

“OK.” Dao says.
“โอเคค่ะ” ดาวพูด

“So do you have some technique of love to share to everyone?”
“แล้วมีเทคนิครักที่จะแชร์ให้ทุกๆคนทราบไหมครับ”

“Um… Actually I’m not professor of love.” Dao describes. “Because I never think about how to love someone. It was happened that I and Koi haven’t paid attention much. But… I ever looked my Facebook and I see many statuses that I felt worried about they wanted to have lover without knowing the truth of love. It’s really annoyed when I see only statuses that want some lover very very much. Not only a day, everyday I see it. Finally I unfriend them.
“อืม… จริงๆแล้วหนูไม่ใช่เป็นปรมรจารย์เรื่องความรักนะคะ” ดาวอธิบาย “เพราะหนูไม่เคยคิดว่าจะรักใครอะไรยังไง มันเกิดขึ้นตอนที่หนูกับก้อยไม่ได้ใส่ใจอะไรกันมากมาย แต่…หนูได้ดู Facebook ของหนูและได้ดูสเตตัสหลายๆสเตตัส หนูรู้สึกเป็นห่วงว่าบางคนต้องการคนรักมากมายโดยที่พวกเค้าไม่รู้ความจริงของความรักเลยค่ะ เป็นอะไรที่น่ารำคาญเมื่อหนูมองเห็นสเตตัสที่ต้องการคนรักมากเกินไป ไม่ใช่แค่วันนี้ที่เจอ ทุกๆวันหนูเห็นจนชินเลยค่ะ สุดท้ายแล้วหนูก็ลบเพื่อนคนนั้นออก

I want to say about love is conveying, but not convince. When Koi feels sad, I say and give the will to her. Many people who is heartbroken and breaking up I think about they convey very low. Someone want a lover I ever said is “convince”. Many people choose to convince to their lover or lover in the future. But… I want Koi conveys me as same as I convey Koi”
หนูต้องการจะพูดว่าความรักคือการสื่อสารกันและกัน แต่ไม่ใช่ตอกย้ำว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะคะ เมื่อก้อยรู้สึกแย่ หนูพูดและให้กำลังใจกับก้อย หลายๆคนที่อกหักและบอกเลิกลา หนูคิดว่าเค้าสื่อสารกันน้อยมากค่ะ บางคนต้องการคนรัก หนูเคยพูดกับใครบางคนแล้วว่ามันเป็นการ “ตอกย้ำ” หลายๆคนเลือกที่จะตอกย้ำคนรักหรือจะเป็นคนรักในอนาคต แต่… หนูแค่ต้องการให้ก้อยสื่อสารกับหนูอย่างที่หนูสื่อสารกับก้อย

“Hahahahaha.” Koi laughs and she shares techniques of love. “If you want to know about love? Tell me!!!”
“ฮ่าๆๆๆๆ” ก้อยหัวเราะและเธอแบ่งปันเทคนิคแห่งการรัก “ถ้าอยากรู้ว่ารักเป็นยังไง บอกฉันสิ”

“Hey!!!” Dao says.
“เฮ้!!!” ดาวพูด

“Actually one point of love that it can be happened every sex is “feeling”. I love Dao because…. I don’t know hahaha. I want to say about don’t think much. If you love, tell them or perform them now. How to love is very simple, be sincere, have feeling to love them. Many people in this time tries to make the love to be perfect at first time without knowing the truth. It’s really horrible! Isn’t it, Dao?”
“จริงๆแล้ว หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของความรักที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆเพศคือ “ความรู้สึก” ที่หนูรักดาวเพราะ… หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน 55555 หนูอยากจะพูดว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก ถ้าเกิดว่ารักใคร บอกเค้าหรือแสดงออกตรงๆไปเลย วิธีรักมันง่ายมาก จริงใจเข้าไว้ มีความรู้สึกว่ารัก หลายๆคนในเวลานี้อยากให้ความรักมันเพอร์เฟกต์โดยไม่รู้ความจริง มันเป็นอะไรที่แย่มาก ใช่ป่ะดาว”

112-hook-little-finger

……

“I agree.” Dao answers. “That’s not same as math problems to solve. It isn’t answered as 1+1=2 or 3x+4y = z. Actually I’m not good at math hahaha. But I’m good at creating many love story. You can say to me the the writer from the star. That’s it.”
“ใช่นะแก” ดาวตอบ “มันไม่เหมือนโจทย์เลขที่ต้องแก้ปัญหา มันไม่ได้ให้หาคำตอบแนวๆ 1+1=2 หรือ 3x+4y=z จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องเลขอะไรมากหรอกนะคะ 5555 แต่หนูเก่งเรื่องการสร้างเรื่อง พี่เรียกหนูว่าเป็นนักเขียนจากดวงดาวได้นะคะ นั่นแหละ”

“Hey!!! So next question.” Pop asked to Dao & Koi. “How can you endure controversy from society about your relationship? This question everyone want to know the answers because love with same sex will have many controversy.”
“เฮ้!!! คำถามต่อไป” ป็อปถามดาวและก้อยต่อ “น้องๆทนคำโต้แย้งจากสังคมจากที่น้องๆคบกันอยู่ได้ไง คำถามนี้ใครๆก็อยากรู้คำตอบกันทั้งนั้นเพราะความรักกันกับเพศเดียวกันแบบนี้มีการโต้แย้งกันบ่อยมาก”

“First time I can’t endure.” Dao says. “I cried a lot. I felt sad. I suffered. But… our experiences of relationship teach me to trust and believe. Because of our believe of love we can endure controversy from society.”
“ตอนแรกหนูทนไม่ได้นะคะ” ดาวตอบ “หนูร้องห่มร้องไห้เลย หนูรู้สึกเสียใจ หนูทนทุกข์ทรมาน แต่…ประสบการณ์ความสัมพันธ์ของพวกหนูได้สอนหนูให้ไว้ใจและเชื่อ เพราะความเชื่อว่ารักพวกหนูสามารถทนการโต้แย้งจากสังคมได้ค่ะ”

59

“Actually many controversies from society can’t harm our relationship. Who is society? I never see its appearance, but it is very high influence. Luckily about I and Dao haven’t been popular much and I don’t want to be popular too. So our love can convey easier.” Koi describes more.
“จริงๆแล้วคำโต้แย้งมากมายทำอะไรกับความสัมพันธ์ของพวกหนูไม่ได้ค่ะ ใครคือสังคมคะ หนูไม่เคยเห็นคนที่ชื่อ “สังคม” เป็นตัวเป็นตนเลยค่ะ แต่มันมีอิทธิพลที่ใหญ่มากๆ โชคดีที่หนูและดาวไม่ได้โด่งดังมากอะไรเท่าไรและหนูไม่ได้อยากจะดังด้วย เลยความรักของเราสื่อสารได้ง่ายกว่าค่ะ” ก้อยอธิบายเพิ่ม

“Pop.” Dao says to Pop. “Do you know Dew who revealed our relationship, now she is lesbian too!”
“พี่ป๊อปคะ” ดาวถามป็อป “พี่รู้ไหม ดิวที่เคยเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกหนู สุดท้ายแล้วเค้าเป็นเลสเบี้ยนด้วยค่ะ”

3-Kimini
Jelly ❤️ Dew

“Really? Why?” Pop confuses Dew’s sex vision.
“จริงเหรอ? ทำไมอ่ะ” ป๊อปถามถึงรสนิยมเซ็กส์ของดิว

“I don’t know. Latest moment I have ever seen, she hugged Jelly. That’s really funny who teased me until she interested it herself.” Dao says about Dew.
“หนูไม่รู้ค่ะ โมเมนต์ล่าสุดที่หนูเคยเห็น นางกอดเยลลี่ที่เป็นรุ่นน้องด้วยค่ะ เป็นอะไรที่ตลกมากที่เค้าเคยแหย่หนูจนกระทั่งเค้าเป็นซะเอง” ดาวพูดเกี่ยวกับดิว

“That’s really funny.” Pop says. “Dao & Koi, looks like you told me about problem with your parents when you’re lesbian but finally they understand your sex vision. Why did they understand?”
“มันเป็นอะไรที่ตลกมาก” ป็อปพูด “น้องดาวและน้องก้อยเหมือนจะบอกพี่ว่าปัญหาส่วนใหญ่มา จากผู้ปกครองของน้องๆที่เป็นเลสเบี้ยนแต่สุดท้ายแล้วเค้าก็เข้าใจรสนิยมเซ็กซ์ของพวกเลสเบี้ยนกัน ทำไมเค้าเข้าใจล่ะ”

“Simple answer.” Dao answers. “Because love can win everything.”
“คำตอบง่ายๆค่ะ” ดาวตอบ “เพราะว่าความรักสามารถชนะทุกๆสิ่ง”

“Hahahaha!!!!” Pop LOL.
“ฮ่าๆๆๆๆ!!!” ป็อปหัวเราะ

“Actually Dao wants to say about trustworthiness and believe, hope are very necessary to make love to win everything. I had problems with my dad about this too. My dad didn’t agree to be in a relationship with Dao at first time because I broke up Net who is real guy. Then I was in a relationship with Dao who is same sex as me. Finally, every dad and mom want their son or daughter to get the precious things. Although precious thing my parents want to give, but if that precious things I don’t love them, that is same as I am forced to eat shimeji mushroom that is useful nutrition, but I don’t love it.
“จริงๆแล้วดาวต้องการจะพูดว่าความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อ ความหวังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะสร้างความรักเพื่อชนะทุกๆสิ่งค่ะ หนูเคยมีปัญหากับพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะหนูหักอกเน็ทซึ่งเค้าเป็นชายแท้ แล้วหนูก็คบกับดาวซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันกับหนู สุดท้ายแล้ว พ่อและแม่ทุกๆคนที่หวังในตัวลูกชายและลูกสาวเพื่อได้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุด แม้ว่าสิ่งที่ล้ำค่าอันนั้นพ่อแม่เราต้องการให้ แต่ถ้าสิ่งที่ล้ำค่าอันนั้นหนูไม่ได้รัก มันก็เหมือนกับการถูกบังคับให้กินเห็ดชิเมจิที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่หนูไม่ชอบ

Luckily that my dad understand me. That’s good.”
สุดท้ายแล้ว พ่อของหนูก็เข้าใจหนู เป็นอะไรที่ดีมาก”

248

“That’s too long!!! OK. My program will be ended. So do you have something to audiences?” Pop asks to Dao and Koi.
“เป็นอะไรที่ยาวมาก!!! โอเค รายการของเรากำลังจะจบลงแล้ว มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับ” ป็อปถามดาวและก้อย

“I want to say about being yourself and honest to yourself. Don’t care society much because your love is yours, not society.” Dao says.
“หนูต้องการจะบอกว่า เป็นตัวของตัวเองและซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่ะ ไม่ต้องแคร์สังคมอะไรมากเพราะความรักเป็นของเรา ไม่ใช่เป็นของสังคมค่ะ” ดาวพูด

“For me. 3 keys of the successful of love is believe, hope and trust. Not only 3 keys, know yourself what is your lifestyle. I and Dao love cute things and romantic moments so I am suitable to Dao very much. Yesterday See Scape Vocalist surprised his girlfriend who was very rebellious. Actually See Scape Vocalist was rebellious to so they was suitable. Love is really simple.”
“สำหรับหนู มีกุญแจสาวดอกเพื่อประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก มันมีความเชื่อ ความหวัง และความไว้ใจ ไม่ใช่แค่กุญแจสามดอกนี้ รู้จักตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ของเราคืออะไร หนูกับดาวรักอะไรที่มันน่ารักๆ และก็โมเมนต์โรแมนติกเลยหนูจะเหมาะกับดาวมากๆ เมื่อวานนี้นักร้องวงซีสเคปเค้าเซอร์ไพรส์แฟนของเค้าที่ออกแนวกบฎ จริงๆแล้ว นักร้องวงซีสเคปก็กบฎเหมือนกันนะเลยมันเข้ากันได้ ความรักมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมาก

73
Wow!!! This is the rebellious couple!! Although they are rude, but can make Dao appreciated. นี่ไงคะ คู่รักที่ไม่แคร์สังคมอะไรเลย ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะดูแรง แต่ก็ทำให้ดาวฟินได้ด้วย หุๆ

Thank you Dao, I know the truth of love.
ขอบใจมากนะดาว เรารู้ความรักที่แท้จริงแล้วแก

After Dao and Koi was recorded video clips, they goes away from journal room with their happiness. They walks with holding their hand together. Finally a girl who ever was perfect, beautiful and now she is in a relationship with popular guy in the past. That’s it!! Kwan!! Kwan is standing in front of Dao and Koi‘s walk way. Kwan sees to Dao and she says “Dao.”
หลังจากดาวและก้อยได้อัดคลิปวีดีโอ ทั้งสองเดินออกไปจากห้องชมรมวารสารด้วยความสุข ทั้งสองเดินออกไปแล้วจุงมือกันไปด้วยกัน จนในที่สุด สาวสวย เพอร์เฟกต์ที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับชายหนุ่มที่ป็อปมากๆในอดีต ใช่แล้ว พี่ขวัญ!!! ตอนนี้ขวัญกำลังยืนข้างหน้าดาวและก้อย ขวัญมองไปที่ดาวแล้วเธอเรียกว่า “ดาว!!!”

Someone is calling me…
มีบางคนกำลังเรียกช้าน…

That’s voice!!! I know!!
เสียงพูดนั่น!!! ช้านรู้แล้ว!!

Kwan!!
พี่ขวัญ!!

2
Kwan (this picture is when she was learning at grade 11 from Hormones The Series Season 1)

“Kwan!!!!” Dao greets to Kwan loudly and she runs to Kwan with her excited feeling and she hugs Kwan immediately.
“พี่ขวัญคะ!!!” ดาวทักทายดังๆกับขวัญและเธอวิ่งไปหาขวัญด้วยอารมณ์ตื่นเต้นและเธอก็กอดขวัญทันทีด้วยความคิดถึง!!

“Dao. How are you?” Kwan asks to Dao.
“ดาว เป็นไงบ้าง” ขวัญถามดาว

“I’m fine. Thank you.” Dao answers to Kwan. Then Koi follows to Dao.
“สบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ” ดาวตอบขวัญ แล้วก้อยเดินติดตามดาว

“Dao, is she your friend?” Kwan asks about Koi to Dao.
“ดาว คนนั้นเป็นเพื่อนน้องเหรอ” ขวัญถามดาวเกี่ยวกับก้อย

“No. She is my soulmate.” Dao answers and smiles to Koi. “Isn’t it?”
“ไม่ใช่ค่ะ เค้าเป็น Soulmate ของหนูค่ะ” ดาวตอบและยิ้มให้ก้อย “ใช่ป่ะแก”

Koi feels shy and smiles to Dao with her happiness when Dao says our relationship directly. If at earlier time, Dao wanted to hide this.
ก้อยรู้สึกเขินอายและเธอยิ้มให้ดาวจากความสุขของเธอเมื่อดาวพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและดาว ถ้าเป็นเมื่อก่อน ดาวต้องการซ่อนมันเอาไว้

Finally, our relationship, I can say directly.
สุดท้ายแล้ว ความสัมพันธ์ของพวกเรา เราพูดตรงๆได้แล้ว!

“Soulmate?” Kwan asks. “That mean… You’re…”
“Soulmate?” ขวัญถาม “หมายความว่า พวกน้องๆเป็น…”

“Lesbian.” Dao and Koi answers directly.
“เลสเบี้ยนค่ะ” ดาวและก้อยตอบพร้อมกัน

!!!?

“Huh?” Kwan confuses. Then she says “I know about you graduates from Nadao Bangkok College. Congratulations!!” Then Kwan claps her hands for congratulating to Dao & Koi.
“หา!!?” แม้แต่ขวัญก็งง แล้วเธอพูดกับดาวและก้อยว่า “พี่รู้ว่าน้องๆเรียนจบแล้ว ยินดีด้วยนะจ๊ะ!!!” จากนั้นขวัญปรบมือเมื่อยินดีไปกับดาวและก้อย

“Kwan.” Dao called to Kwan. “I have something to tell you.”
“พี่ขวัญคะ” ดาวเรียกขวัญ “หนูมีบางอย่างจะให้พี่ค่ะ”

“What?” Kwan asks.
“อะไรเหรอ”

…….

….

..

“I forget it.” Dao says and she makes her face to be dizzy.
“ลืมแล้วค่า….” ดาวพูดและเธอทำหน้างงๆ

“Oh!!!!” Kwan says and smiles to Dao.
“โอ้ว!!!” ขวัญพูดและยิ้มให้ดาว

“But… I give this to you.” Dao says to Kwan and she gives red heart shaped paper with Dao’s sentences she wrote to Kwan. Kwan receives Dao’s red heart shaped paper from Kwan. The she read messages from Dao.
“แต่…อันนี้หนูให้ค่ะพี่ขวัญ” ดาวพูดกับขวัญและเธอให้กระดาษสีแดงทรงหัวใจที่มีประโยคจากใจของดาวที่เขียนให้ขวัญ ขวัญรับกระดาษอันนั้นเอาไว้ แล้วเธอก็อ่านสิ่งที่ดาวเขียนให้เธอ

Kwan. Thank you for taking care me when I was grade 10 and 11. Now I will learn at faculty of arts. I will be the greatest writer!!! You’re my idol forever!!!
พี่ขวัญคะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูแลดูมาตั้งแต่หนูอยู่ ม.4-ม.5 ตอนนี้หนูจะเข้าคณะอักษรศาสตร์แล้วค่ะ จะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้!!! เพราะพี่ขวัญคือไอดอลของหนูค่ะ!!!

Dao, lovely sister
ดาว, น้องสาวที่รัก

“Thank you very much Dao.” Kwan says. “But… where are your soulmate?”
“ขอบใจมากนะดาว” ดาวพูด “แต่… Soulmate ของน้องอยู่ไหนเอ่ย”

Dao sees to Koi. Oh no!!! She is lost. Where is she?
ดาวมองก้อย แต่… เฮ้!!! เธอหายไปแล้ว ก้อยอยู่ไหนเนี่ย?


Meanwhile Koi is seeking Jet’ame who supports Dao and Koi all of time. Where is Jet’ame?
ในขณะเดียวกันก้อยกำลังมองหาเฌอแตม น้องสาวสุดที่รักที่ซัพพอร์ตดาวและก้อยมาโดยตลอด เฌอแตมอยู่ไหนเนี่ย!!!?

Jet’ame where are you?
น้องเฌอแตม อยู่ไหนอ่ะ

Koi sees to that benches, basketball field, canteen, etc. Oh!! No Jet’ame is here.
ก้อยมองไปที่ม้านั่ง สนามบาสเกตบอล โรงอาหาร ฯลฯ โอ้ว!!! เฌอแตมไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเหรอ

Actually I want to give my red heart shaped paper to you. I want to say about something.
จริงๆแล้วพี่อยากให้กระดาษรูปหัวใจให้น้องนะ พี่อยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน้อง

Finally Koi find Jet’ame. She is drinking strawberry soft drink. Oh!!! Her face is fulfilled with passion! Jet’ame loves strawberry soft drink very much. Then Jet’ame is talking with her friends who is really beautiful until Koi will be in love with her.
สุดท้ายแล้วก้อยเจอเฌอแตมจนได้ เธอกำลังดื่มน้ำอัดลมกลิ่นสตอเบอร์นี่ โอ้ว!!! หน้าเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหล

“Jet’ame.” Koi calls to Jet’ame.
“เฌอแตม!!!” ก้อยพูดกับเฌอแตม

“Koi.” Jet’ame turns her head and call back. “What’s Dao?”
“พี่ก้อย!!!! เฌอแตมหันหน้ามาและเรียกกลับ “พี่ดาวอยู่ไหนคะ”

“She is talking with Kwan, her upper class women.” Koi describes about Dao and Kwan. “I give this to you.”
“อ๋อ พี่ดาวเค้ากำลังคุยกับพี่ขวัญ รุ่นพี่ที่พี่ดาวรู้จักอ่ะจ้า” ก้อยอธิบายเกี่ยวกับดาวและขวัญ “อ่ะ พี่ให้”

Then Koi gives red heart shaped paper with her texts to Jet’ame. Jet’ame receives Koi’s red heart shaped paper and she reads text that Koi wrote to her.
แล้วก้อยให้กระดาษทรงหัวใจสีแดงที่ก้อยเขียนคำบรรยายให้เฌอแตม เฌอแตมมรับกระดาษรูปทรงหัวใจจากก้อย จากนั้นเธอก็อ่านประโยคที่ก้อยเขียนถึงเฌอแตม

“Jet’ame. I am happy very much that I have found you. You’re one of the precious girl who support me and Dao to reveal lesbian love. Sometimes obstacles I and Dao had ever found and been against them until it defeated our concentration of relationship, but… finally you have cheered us until our relationship could defeat every obstacle. You have been my side ever, so… Today are you available? I’d like to invite you to dinner with Dao. Because long time I’ll see you again.”
“เฌอแตม พี่รู้สีกดีใจมากๆที่พี่ได้เจอน้อง น้องคือน้องสาวสุดสวยที่คอยสนับสนุนพี่และพี่ดาวเพื่อเปิดเผยมุมมองรักของเลสเบี้ยน บางทีอุปสรรคที่พี่และพี่ดาวเจอและต้องเผชิญหน้าไปกับมัน จนกระทั่งมันเอาชนะความตั้งใจของพี่และพี่ดาวที่พี่ยังฝืนคบกันอยู่ในตอนนั้น น้องอยู่ข้างพี่มาโดยตลอด วันนี้น้องว่างป่าว พี่จะชวนน้องไปทานข้าวด้วยกัน เพราะพี่และพี่ดาวอาจจะไม่ได้เจอน้องแบบนี้ทุกวันอีกแล้ว”

Koi
ก้อย

Jet’ame read Koi’s message until she cried from the appreciated feeling. Koi wrote this message from her sincere heart. If Jet’ame haven’t supported Dao & Koi, Our relationship won’t be with this.
เฌอแตมอ่านข้อความของก้อยจนกระทั่งน้ำตาของเธอหยดลงที่ใบหน้าของเธอด้วยความดีใจ ก้อยเขียนข้อความนี้จากหัวใจของเธอ ถ้าเฌอแตมไม่ได้สนับสนุนดาวและก้อย ความสัมพันธ์ของดาวและก้อยคงไม่มาถึงขั้นนี้หรอก

“Jet’ame!!”
“เฌอแตม!!”

Then sweet and cute sound from backside of Koi appears. Koi know this voice well.
แล้วเสียงหวานๆ น่ารักๆแบบนี้ดังมาจากข้างหลังก้อย ก้อยรู้แล้วว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร!!

“Dao.” Koi calls to Dao who just calls Jet’ame.
“ดาว!!” ก้อยพูดถึงดาวเมื่อเธอเรียกเฌอแตม

“Hey!!! Jet’ame, Koi is mine. Don’t seize!!” Dao says to Jet’ame.
“เฮ้!!! น้องเฌอแตมคะ ก้อยเป็นของพี่นะนะ อย่าแย่งนะคะ” ดาวพูดกับเฌอแตม

“Crazy!” Koi says.
“บ้า!” ก้อยพูด

Finally Dao and Koi invites Jet’ame who is very big fanship of them to have dinner together.
สุดท้ายแล้วดาวและก้อยชวนเฌอแตมซึ่งเธอเป็นแฟนคลับและติ่งผู้ที่ติดตามดาวและก้อยมาโดยตลอดไปทานข้าวเย็นด้วยกัน

Looks like love is peaceful and this is the pure energy to unlock the meaning of life. Every animals have intuition of love, but human is luckier than another animal. Human love can make everything is beautiful. From the darkness, love can eliminate the darkness until it is substituted with light of love.
ดูเหมือนว่าความรักเป็นอะไรที่สวยงามและมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ปลดล็อกความหมายของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกตัวต่างมีสัญชาติญาณแห่งความรัก แต่มนุษย์โชคดียิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆตรงที่ความรักของมนุษย์สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สวยงาม จากความมืดมิด ความรักสามารถกำจัดความมืดมิดออกไปจนกระทั่งเข้ามาแทนที่ด้วยแสงสว่างแห่งความรัก

At the exclusive dinner, Jet’ame feels happy very much. Dao and Koi are friendly and very talkative. Looks like Jet’ame selfie with Dao & Koi very much. Ah… She takes until memory in her smartphone is near to be empty.
ในการกินเลี้ยงสุดเอ็กซ์คลูสิฟ เฌอแตมรู้สีกดีใจมากๆ ดาวและก้อยเฟรนด์ลี่และคุยเก่งเวอร์ ดูเหมือนว่าเฌอแตมเซลพี่ดาวและก้อยมากๆๆๆๆๆๆ อ้า!!! เธอถ่ายรูปจนกระทั่งความจุของมือถือของเธอกำลังจะหมดซะแล้ว

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

Jet’ame is happy!
เฌอแตมอิสแฮปปี้

From Dao & Koi, sometimes she sticks together only both, they feel bored so they may invite someone to have dinner together as inviting Jet’ame.
สำหรับดาวและก้อย บางครั้งเธออยู่ด้วยกันแค่สองคน เธอก็รู้สึกเบื่อเลยเธอต้องชวนบางคนไปกินข้าวกันด้วย เหมือนที่ชวนเฌอแตมไปกินข้าวด้วยไง

After exclusive dinner. Dao takes off her student uniform that have been fulfilled with texts from marker pen. Looks like that texts was come from Koi only. Dao picks her student uniform to read the texts Koi wrote.
หลังจากมื้ออาหารสุดพิเศษ ดาวถอดเสื้อของเธอออกและเธออ่านประโยคที่ก้อยเขียนเอาไว้ด้วยปากกามาร์กเกอร์ โอ้ว!!!

Are you kidding me, Koi?
ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย ก้อย!!!


– THE END –

119870995

 

Advertisements

8 comments

    • Looks like “Hook little finger” book was sold out. Yesterday I sought this book and I couldn’t find it. If I had opportunity to own “Hook little finger” I will write a short summary about this book.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.